پایان تعمیرات اساسی و تحویل نخستین واگن مسافری جوپار

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار از کارخانجات شرکت ریل پرداز سیستم بازدید کرد و طی این بازدید نخستین واگن مسافری جوپار که توسط این شرکت تعمیر اساسی شده بود، تحویل گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی؛ براساس استانداردهای موجود واگنهای مسافری در دوره های معین از نظر میزان کیلومتراژ بهره برداری باید مورد تعمیر اساسی قرار گیرند که درحال حاضر با توجه به سررسید تعمیرات تعدادی از واگنهای مسافری جوپار این اقدام جهت برنامه ریزی و انجام به موقع تعمیرات صورت پذیرفته است.

در بازدید از کارخانه تعمیراتی شرکت ریل پرداز سیستم که به منظور تحویل گرفتن نخستین واگن مسافری تعمیر اساسی شده شرکت جوپار در تاریخ 27/7/95 صورت گرفت عباس فروتن مدیرعامل، معاونت اقتصادی و پشتیبانی، مدیر روابط عمومی و مدیران واحدهای مکانیک و برق و تهویه شرکت جوپار حضور داشتند.

پیش از بازدید از کارخانجات ریل پرداز سیستم و واگن تعمیرشده کویر، تیم بازسازی واگن کویر گزارش تحلیلی خود را با شرح جزئیات زمانبندی و فرآیند تعمیرات اساسی واگن ارائه دادند.

پس از پایان گزارش، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار ضمن قدردانی از تلاشهای مؤثر و مفید شرکت ریل پرداز سیستم در راه اندازی کارخانه مجهز تعمیرات و بازسازی واگن های مسافری و پتانسیل قابل توجه این مجموعه جهت توسعه فعالیتها علیرغم عدم وجود حمایتهای دولتی و راه آهن، ابراز امیدواری کرد که سایر شرکتها نیز بتوانند از پتانسیل موجود در این مجموعه ریلی استفاده کنند.

در ادامه هیئت بازدید کننده جوپار با همراهی مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیستم و مدیر کارخانه از امکانات تعمیراتی و بازسازی این شرکت بازدید کردند.

 

گالری تصاویر