برگزاری دومین جلسه شورای مدیران

دومین جلسه شورای مدیران در تاریخ1395/08/10 با حضور  مدیرعامل، معاون، مدیران شرکت و سرپرستان نواحی در محل سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت جوپار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ؛ در ابتدای این جلسه آقای فروتن مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار ، ضمن تشکر از شرکت مدیران در این جلسه ، هدف از تشکیل جلسات  شورای مدیران را نگاهی کلی به عملکرد و مسائل داخلی هرواحد دانست  و تاکید نمودند که جلسات تخصصی واحدهای مختلف هر ماه یکبار بصورت داخلی تشکیل شود و در صورت نیاز نتیجه این جلسات یا مشکلات موجود در واحدها جهت اخذ تصمیمات مدیریتی به جلسات شورای مدیران ارجاع داده شده و جلسات شورای مدیران نیز برحسب ضرورت برگزار شود.

ایشان با اشاره به وضعیت بحرانی صنعت حمل و نقل ریلی و بحران اقتصادی موجود خواستار تلاش و تعامل هرچه بیشتر واحدها در جهت تحقق اهداف شرکت در دو حوزه حمل مسافری و باری شدند.

پس از سخنان آقای فروتن معاون اقتصادی و پشتیبانی و مدیران واحدهای مختلف نیز به ارائه گزارش فعالیتها و عملکرد واحدهای خود پرداختند و مسائل و مشکلات موجود و همچنین پیشنهادات لازم را جهت اصلاح برخی روندها ارائه نمودند.

 

گالری تصاویر