بازدید مدیر کل راه آهن کرمان از سایت تعمیرات واگنهای مسافری شرکت جوپار

به گزارش روابط عمومی؛ مهندس سادات حسینی مدیر کل راه آهن کرمان و عباس فروتن مدیر عامل شرکت قطارهای مسافری وباری جوپار در تاریخ دوشنبه 1395/6/1 از سایت در حال ساخت تعمیرات واگنهای مسافری این شرکت در ایستگاه راه آهن کرمان بازدید کردند.

طی این بازدید و در نشستی که به منظور بررسی پیشرفت این پروژه برگزار شد،مدیر کل راه آهن کرمان پس ازشنیدن گزارش پیشرفت فیزیکی ساخت این سایت تعمیراتی وعده داد که مساعدتها و همکاری های لازم در جهت پیشرفت پروژه و تسهیل فرآیند های ریل گذاری ،نصب سوزن و غیره  صورت گیرد.

گالری تصاویر