توزیع شیرینی و شکلات در روز حمل و نقل ریلی

شرکت قطار های مسافری و باری جوپار با همکاری راه آهن بندرعباس مقدم مسافران قطار تهران – بندر عباس را در روز حمل و نقل ریلی گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی ،روز چهارشنیه مورخ 96/09/29مراسمی در ایستگاه بندرعباس به مناسبت گرامیداشت روز حمل و نقل ریلی در هفته حمل و نقل با حضور مدیر کل و معاونان اداره کل راه آهن هرمزگان و سرپرست ناحیه بندر عباس شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار برگزار شد و هزمان با ورود قطار تهران – بندر عباس به ایستگاه بندر عباس از مسافران این قطار با توزیع شیرینی و شکلات پذیرایی شد.

گالری تصاویر